Колекция 2021

ТЯ И ТОЙ
ТЯ И ТОЙ
Оригинална творба, 89 х 144 см, м. б. / платно, 2021
Продадена
ОЧАКВАНЕ
ОЧАКВАНЕ
Оригинална творба, 89 х 144 см, м. б. / платно, 2021
Продадена
МЕЛОДИЯТА НА ВОДОПАДА
МЕЛОДИЯТА НА ВОДОПАДА
Оригинална творба, 89 х 144 см, м. б. / платно, 2021
15 000 EUR
ГРАЦИОЗЕН ПЕТЕЛ
ГРАЦИОЗЕН ПЕТЕЛ
Оригинална творба, 89 х 144 см, м. б. / платно, 2021
12 000 EUR
МОДЕРЕН ПЕТЕЛ
МОДЕРЕН ПЕТЕЛ
Оригинална творба, 89 х 144 см, м. б. / платно, 2021
12 000 EUR
НАПЕРЕН ПЕТЕЛ
НАПЕРЕН ПЕТЕЛ
Оригинална творба, 89 х 144 см, м. б. / платно, 2021
12 000 EUR
УТРИННО ДЪРВО
УТРИННО ДЪРВО
Оригинална творба, 89 х 144 см, м. б. / платно, 2021
Продадена
СЛЕДОБЕДНО ДЪРВО
СЛЕДОБЕДНО ДЪРВО
Оригинална творба, 89 х 144 см, м. б. / платно, 2021
Продадена
ВЕЧЕРНО ДЪРВО
ВЕЧЕРНО ДЪРВО
Оригинална творба, 89 х 144 см, м. б. / платно, 2021
Продадена
В ГОРАТА
В ГОРАТА
Оригинална творба, 144 х 89 см, м. б. / платно, 2021
Продадена
ВЪЛШЕБНИ МАГНОЛИИ
ВЪЛШЕБНИ МАГНОЛИИ
Оригинална творба, 144 х 89 см, м. б. / платно, 2021
Продадена
ВЪЛШЕБНА МЕЛОДИЯ
ВЪЛШЕБНА МЕЛОДИЯ
Оригинална творба, 144 х 89 см, м. б. / платно, 2021
9 000 EUR