Колекция 2020

ПРОЛЕТ
ЧЕТИРИ СЕЗОНА НА ЛЮБОВТА – ПРОЛЕТ
Оригинална творба, 95 х 95 см, м. б. / платно, 2020
Продадена
ЛЯТО
ЧЕТИРИ СЕЗОНА НА ЛЮБОВТА – ЛЯТО
Оригинална творба, 95 х 95 см, м. б. / платно, 2020
Продадена
ЕСЕН
ЧЕТИРИ СЕЗОНА НА ЛЮБОВТА – ЕСЕН
Оригинална творба, 95 х 95 см, м. б. / платно, 2020
Продадена
ЗИМА
ЧЕТИРИ СЕЗОНА НА ЛЮБОВТА – ЗИМА
Оригинална творба, 95 х 95 см, м. б. / платно, 2020
Продадена
ЦВЕТНА МЕЛОДИЯ
ЦВЕТНА МЕЛОДИЯ
Оригинална творба, 60 х 50 см, м. б. / платно, 2020
Продадена
МЕДНО УТРО
МЕДНО УТРО
Оригинална творба, 50 х 60 см, м. б. / платно, 2020
Продадена
БЯЛО УТРО
БЯЛО УТРО
Оригинална творба, 65 х 81 см, м. б. / платно, 2020
Продадена
БИРАРИЯ ШВЕЙК
БИРАРИЯ ШВЕЙК
Оригинална творба, 65 х 81 см, м. б. / платно, 2020
Продадена
ЖЕНСКИ РАЗГОВОР
ЖЕНСКИ РАЗГОВОР
Оригинална творба, 220 х 180 см, м. б. / платно, 2020
Продадена
РОМАНТИЧЕН РЕСТОРАНТ I
РОМАНТИЧЕН РЕСТОРАНТ I
Оригинална творба, 80 х 80 см, м. б. / платно, 2020
Продадена
РОМАНТИЧЕН РЕСТОРАНТ II
РОМАНТИЧЕН РЕСТОРАНТ II
Оригинална творба, 80 х 80 см, м. б. / платно, 2020
Продадена
ПЪСТЪР ПЕТЕЛ
ПЪСТЪР ПЕТЕЛ
Оригинална творба, 100 х 100 см, м. б. / платно, 2020
Продадена
ФЛОРЕНТИНСКИ СЛЕДОБЕД
ФЛОРЕНТИНСКИ СЛЕДОБЕД
Оригинална творба, 140 х 86 см, м. б. / платно, 2020
Продадена
ПОД ЛИМОНИТЕ
ПОД ЛИМОНИТЕ
Оригинална творба, 140 х 86 см, м. б. / платно, 2020
Продадена
ЗЛАТНИ ВИБРАЦИИ
ЗЛАТНИ ВИБРАЦИИ
Оригинална творба,73 х 73 см, м. б. / платно, 2020
Продадена
БИТКА
БИТКА
Оригинална творба, 80 х 65 см, м. б. / платно, 2020
Продадена
ДАЛЕЧ ОТ СУЕТАТА
ДАЛЕЧ ОТ СУЕТАТА
Оригинална творба,130 х 150 см, м. б. / платно, 2020
Продадена
КОРАБЪТ НА МЕЧТИТЕ
КОРАБЪТ НА МЕЧТИТЕ
Оригинална творба, 65 х 80 см, м. б. / платно, 2020
Продадена
НОЩНИ МАГНОЛИИ
НОЩНИ МАГНОЛИИ
Оригинална творба,120 х 150 см, м. б. / платно, 2020
Продадена
ТРУД ПО ВРЕМЕ НА БУРЯ
ТРУД ПО ВРЕМЕ НА БУРЯ
Оригинална творба,100 х 70 см, м. б. / платно, 2020
Продадена
ЦЕЛУВКА В ТРЯВНА
ЦЕЛУВКА В ТРЯВНА
Оригинална творба,57 х 52 см, м. б. / платно, 2020
Продадена