Колекция 2022

ПЕВЕЦЪТ

Оригинална творба, 120 х 100 см, м. б. / платно, 2022

Още от Колекция 2022

ДОДА ПЕЛИКАНЪТ
ДОДА ПЕЛИКАНЪТ
Оригинална творба, 100 х 120 см, м. б. / платно, 2022
Продадена
НОЩНИ ПЕПЕРУДИ
НОЩНИ ПЕПЕРУДИ
Оригинална творба, 130 х 150 см, м. б. / платно, 2022
25 000 EUR
РАНОБУДНИЯТ
РАНОБУДНИЯТ
Оригинална творба, 116 х 89 см, м. б. / платно, 2022
Продадена
ПЪТЯТ КЪМ СВЕТЛИНАТА
ПЪТЯТ КЪМ СВЕТЛИНАТА
Оригинална творба, 60 х 50 см, м. б. / платно, 2022
Продадена
ПОЛЕТ НАД МАКОВЕ
ПОЛЕТ НАД МАКОВЕ
Оригинална творба, 120 х 100 см, м. б. / платно, 2022
Продадена
НОВОГОДИШНО УТРО
НОВОГОДИШНО УТРО
Оригинална творба, 100 х 100 см, м. б. / платно, 2022
Продадена