Седемте Рилски Езера - 2020

СЪЛЗАТА
ЕЗЕРО СЪЛЗАТА
Оригинална творба 250 х 200 см, м. б. / платно, 2020
Собственост на автора
ОКОТО
ЕЗЕРО ОКОТО
Оригинална творба 250 х 200 см, м. б. / платно, 2020
Собственост на автора
БЪБРЕКА
ЕЗЕРО БЪБРЕКА
Оригинална творба 250 х 200 см, м. б. / платно, 2020
Собственост на автора
БЛИЗНАКА
ЕЗЕРОТО БЛИЗНАКА
Оригинална творба 250 х 200 см, м. б. / платно, 2020
Собственост на автора
ТРИЛИСТНИКА
ЕЗЕРОТО ТРИЛИСТНИКА
Оригинална творба 250 х 200 см, м. б. / платно, 2020
Собственост на автора
РИБНОТО ЕЗЕРО
РИБНОТО ЕЗЕРО
Оригинална творба 250 х 200 см, м. б. / платно, 2020
Собственост на автора
ДОЛНОТО ЕЗЕРО
ДОЛНОТО ЕЗЕРО
Оригинална творба 250 х 200 см, м. б. / платно, 2020
Собственост на автора