Павел Митков

периоди

Творчески периоди

В какви периоди е категоризирано изкуството на Павел Митков?
 
  • Първи период, преди 2000  - Осъзнаване
  • Втори период, 2000-2012 - Прозрение
  • Трети период, 2012 - Обогатяване


Периодите са определени от самия Павел Митков като 12-годишни цикли на развитие, свързани не само с работата на художника, но и с цялостното му развитие. Един цикъл завършва само за да започне друг. Човек е изправен пред много предизвикателства, които трябва да се преодоляват.

Какво вдъхновява художника Павел Митков?
Вдъхновението при него идва когато четката докосне платното. В този момент се включва някаква програма и процесът започва. Ражда се това, което човек вижда и картината провокира в човека. Картината е само едно начало.

Аз само създавам началото. Съдбата на картината е това, какво ще отключи в зрителя.


Послания вплетени в картините
Павел Митков не рисува просто картини, а влага послания във вид на знаци, на емоции, но всичко това не е преднамерено, а се случва в самия процес.

Знаците, които влагам в картините са просто един импулс на отразен момент вътре в нея.


Въздействие чрез изкуство върху личността
Картините на Павел Митков се отличават с различни тематики, сюжети, техники на рисуване и предназначение през годините. Стилистиката в тях обаче винаги носи нотката и специалният "код", който въздейства и е винаги разпознаваем.

Картините влияят на хората, на тяхната съдба, затова влагам в тях хармония, цветови усещания и послания. Когато рисувам и вложа цялото си аз, после нито мога да мисля, нито мога да говоря. Остава една пустота вътре, което означава, че нещо е излезнало и е отишло на друго място.